Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4a – Herroepingsrecht webshop
Artikel 4b – Herroepingsrecht diensten
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

KA Magic Productions handelend onder de naam Kinderanimatie Mr. Creezy:

Vestigingsadres:
Kinderanimatie Mr. Creezy
Donckhof 12
9120 Melsele

Ondernemingsnummer: BE0840295855
Btw-nummer: BE0840295855

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aan jou als consument.
 2. Om een bestelling (product en/of dienst) te plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Het plaatsen van een bestelling via één van onze kanalen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via de gekende betaalmethoden: Bancontact, Visa, MasterCard, Paypal, KBC, ING, Belfius, iDeal en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je de gewenste wijze van levering: bezorging op je gekozen adres, opsturen naar het door jou gekozen afhaalpunt, of afhalen op afspraak. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het aanklikken van de betaalwijze. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4a – Herroepingsrecht webshop

 1. Als je goederen of diensten op onze webshop koopt, heb je gedurende 30 dagen vanaf de levering of – bij diensten – het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wilt houden. Bij fysieke aankopen geldt de wettelijke termijn van 14 dagen. Je kan binnen die termijn je bestelling dan zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 7 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Zakelijke aankopen (B2B) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. Heb je een retour aangemeld? Dan dient de retourzending binnen 14 dagen teruggestuurd te zijn. Wordt een retour pas na deze termijn teruggestuurd? Dan hebben wij het recht om de retour te weigeren, en de verzendkosten van de leverancier volledig in rekening te brengen om deze bestelling opnieuw naar jou toe te sturen.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 30 dagen na de levering (bij aankopen via de webshop) of tijdens de eerste 14 dagen (bij fysieke aankopen) verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wilt kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Retourkosten zijn steeds op rekening van de klant.
 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar ons. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 7. Sommige producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, met name digitale producten (zoals dvd’s, cd’s, downloads en e-books).
 8. Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen als de uitvoering van de dienst is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 9. Een inschrijving voor een workshop wordt niet terugbetaald noch omgeruild. De klant ziet – om welke reden ook – af van iedere schade-eis.
 10. Een inschrijving voor een workshop kan kosteloos naar een latere datum verplaatst worden tot 30 dagen voor de start van de eigenlijke workshop. Vindt de annulering later plaats, dan zal het inschrijvingsgeld worden ingehouden.

Artikel 4b – Herroepingsrecht diensten

 1. Diensten betreffende entertainment of andere vormen van vrijetijdsbesteding op een vooraf afgesproken plaats, datum en tijdstip zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. Tijdens het inboeken van een dienst houden wij een datum en tijdstip op jouw vraag gereserveerd. Als verzekering van deze boeking kunnen wij hiervoor de betaling op voorhand opvragen.
 3. Een boeking wordt niet terugbetaald, met uitzondering van annulatie door de ondernemer (zie artikel 9 - Overmacht). In geen geval zal de waarde van de boeking noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant in verband met de boeking worden terugbetaald.

Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in bijvoorbeeld btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten (tenzij anders vermeld). Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Eventuele verzendkosten melden we altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou aangegeven adres bij je bestelling.
 2. Bij uitvoering van diensten voorziet de klant een (gratis) parkeerplaats bij de locatie waar de dienst zal uitgevoerd worden. Indien hij/zij dit niet voorziet, zijn eventuele vertragingen of bijkomende kosten ten laste van de klant.
 3. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, en bij de uitvoering van bestellingen van producten, en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan bij de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 30 dagen na aankoop (omdat je ze liever niet wilt houden), ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op je bestelling vermeld staan, of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden, en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.
 7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de verzenddienst. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: weersomstandigheden, stakingen, brand, algemene storingen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be.
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.